Rada Duszpasterska

Przewodniczący: ks. prałat Roman Kubicki

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 • Krystyna Szablak
 • Teresa Andrzejewska
 • Aurelia Pawlak
 • Magdalena Szymkowiak
 • Maria Łukowska
 • Beata Wiszyńska
 • Wojciech Hoehne
 • Juliusz Jopek
 • Jolanta Kujawa
 • Longina Miedziak
 • Michał Bartkowiak
 • Maria Smolibowska
 • Waldemar Paździor
 • Lidia Winkler
 • Jakub Żmidziński

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Rada jest instytucją stałą w parafii, a jej kadencja trwa 4 lata. Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym proboszcza.